Categorieën
Home

Welkom

Welkom op de website van de Stichting Behoud het Borrebos. De in de stichting verenigde natuurliefhebbers en andere sympathisanten verzetten zich ondermeer tegen de bouw van woningen in het nabij Paleis Soestdijk gelegen Borrebos. Via deze website wordt u geïnformeerd over verleden, heden en wat de toekomst brenge moge voor het binnen het Natuurnetwerk Nederland gelegen Landgoed Paleis Soestdijk. Achtergrondartikelen e.d. vindt u ook in het menu.

Luister naar onze Podcasts

(Bij: Zie ginds komt de stoomboot)

(Bij: Projectontwikkelaar komt met twee bruidsschatten goed aan zijn trekken…)

Behoud het Borrebos op de sociale media

Meld u aan als donateur

Categorieën
Home

Natuurcompensaties vaak voor de kat z’n viool…

In een aflevering van het onderzoeksprogramma Pointer (4/12/’22) is te zien dat door mensenhand aangetaste natuur zich te vaak niet laat compenseren. Onder andere daarom verzet Behoud het Borrebos zich tegen de plannen die de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG) voorheeft met het Landgoed Paleis Soestdijk.

Het echtpaar Ton & Maya Meijer-Bergmans heeft weinig op met mensen die opkomen voor natuurbelangen. “Een soort maffia”, laat Ton Meijer zich ontvallen in de documentaire Het nieuwe Soestdijk van Frans Bromet. Ondertussen staan de plannen van de MBEG bol van ridicule natuur-compenserende maatregelen. Laten we het nog maar eens duidelijk aangeven dat de bouw van een woonwijk in het Borrebos zich niet laat compenseren. Behoud het Borrebos zal zich dan ook blijven verzetten tegen de plannen van de MBEG.

Bekijk hier de uitzending van Pointer

Categorieën
Home

STAB klaar met RvS-onderzoek Landgoed Paleis Soestdijk

Gelet op de bezwaarschriften die onder andere door Behoud het Borrebos bij de Raad van State (RvS) zijn ingediend tegen het Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk, heeft de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening, STAB, in opdracht van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de RvS in de afgelopen maanden nader onderzoek verricht. 

Verpakt in een omvangrijk rapport heeft STAB jl. 4 november haar bevindingen gedeeld met de RvS. Vandaag, 10 november, is het onderzoeksrapport ook door ons ontvangen. De verleiding is groot daar nu al inhoudelijk – en op een aantal onderdelen positief –  op te reageren, maar Behoud het Borrebos wacht alvorens daartoe over te gaan eerst de reactie af van haar advocaat. Die neemt momenteel de STAB-rapportage nader onder de loep.

Zodra de conclusies op een rijtje zijn gezet hoort u meer van ons. 

Nota bene

Het meest opmerkelijke in het hele verhaal van de herontwikkeling van het Landgoed Paleis Soestdijk is de rol die de diverse overheden hebben gespeeld in het creëren van voor de natuur ongewenste ontwikkelingen op het landgoed. Treffender dan in dit fragment uit de STAB-rapportage kan dit niet in beeld gebracht worden. Het blijft toch ongelofelijk dat een GroenLinks-gedeputeerde van de provincie Utrecht de eigen wet- en regelgeving opzij zet om het belang van de natuur ondergeschikt te maken aan dat van een stinkend rijke projectontwikkelaar die het landgoed voor een fooi kon toe-eigenen…

Categorieën
Home

Petitie Behoud het Borrebos sluit af met 5.096 ondertekenaars.

Aan de vooravond van de behandeling van het Ontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk door de Baarnse gemeenteraad is vandaag een envelop met een overzicht van de 5.096 ondertekenaars van de petitie ‘Behoud het Borrebos’ via PostNL op weg gegaan naar de leden van de gemeenteraad. Vanzelfsprekend past bij dit resultaat een woord van dank richting de ondertekenaars van de petitie. Met hen zijn we benieuwd hoe zwaar de volksvertegenwoordigers de bezwaren tegen de plannen van de MeyerBergman Erfgoed Groep zullen wegen.

Mocht de gemeenteraad onverhoopt de plannen van de projectontwikkelaar fiatteren dan overweegt de stichting een gang naar de Raad van State. Met anderen zullen we in overleg gaan hoe die procedure het best aan te gaan.

Begeleidende brief

Alhoewel de petitie al is aangeboden aan de gemeente Baarn weten bezorgde natuurliefhebbers die nog steeds te vinden. Op 25 oktober 2021 staat de teller op 5.633.