Bij ANBI-status

De Stichting Behoud het Borrebos heeft op 15 oktober 2021 een zienswijze tegen het Ontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk ingediend. Daarmee wordt in beknopte zin een aantal bezwaren tegen de voornemens van de projectontwikkelaar ingebracht. De kans dat het Baarnse gemeentebestuur, inclusief de leden van de gemeenteraad, hierdoor op andere gedachten wordt gebracht is vrijwel uitgesloten. Vrijwel zeker zal de gemeenteraad het definitieve bestemmingsplan Landgoed Paleis Soest fiatteren. Om een gang naar de Raad van State te begeleiden heeft de stichting inmiddels een advocaat in de arm genomen. Bovendien werkt een ecoloog in opdracht van de stichting aan een contra-expertise aangaande de door de projectontwikkelaar aangeleverde natuuronderzoeken.

In gesprek met ecoloog bij de Boterberg in het Borrebos

Mochten de plannen van de projectontwikkelaar ondanks alle verzet daartegen onverhoopt toch bewaarheid worden, dan komt er geen einde aan de activiteiten van de stichting. De ontwikkelingen op het landgoed zullen ook in de toekomst door de stichting en haar sympathisanten nauwgezet worden gevolgd. Wij blijven de vinger leggen op verdere ongebreidelde natuurvijandige ontwikkelingen die de MBEG ongetwijfeld in petto heeft voor het landgoed. Je hoeft alleen maar te kijken naar hoe men is omgegaan met het Amsterdamse Westergas

WIJ ZIEN UW DONATIE GRAAG TEGEMOET!