Categorieën
Home

Voorjaarsbeelden Borrebos

Een voorjaarswandeling rond het voormalige KMar-terrein in het Borrebos maakt het zonneklaar duidelijk: hier past geen woonwijk! Lees het verhaal en zie de beelden

Categorieën
Home

Voor alle duidelijkheid

Op haar website meldt de Baarnsche Courant jl. 8 mei dat actievoerder Kees Koolmees de domeinnaam ‘MeyerBergman Erfgoed Groep.nl’ heeft gekaapt. Het is goed te weten dat het hier een privé-actie van Koolmees betreft waar de Stichting Behoud het Borrebos geen enkele verantwoordelijkheid voor draagt. Overigens blijft de stichting zich sterk maken voor het behoud van de natuurwaarden die het binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN) gelegen Landgoed Paleis Soestdijk kenmerken. Gelukkig staan we hierin niet alleen. Bijna 5.000 natuurliefhebbers hebben onze petitie inmiddels ondertekend.

Categorieën
Home

Een raak vroeg protest

Een opvallend bericht in de Baarnsche Courant van vrijdag 7 mei 2021. De krant meldt dat al in 2016 het consortium achter het afgewezen plan ‘Internationaal Handelshuis’ bij de toenmalige minister van Wonen en Rijksdienst Stef Blok protest aantekende tegen de procedure die is gevolgd bij de uiteindelijke verkoop van het Landgoed Paleis Soestdijk aan de Meyer Bergman Erfgoed Groep.

Categorieën
Home

Het moet en kan anders met Paleis Soestdijk

Bij het aangepaste ‘elegantere’ woningbouwplan van de MeyerBergman Erfgoedgroep kunnen de nodige vraagtekens worden geplaatst. U leest er hier meer over.

Categorieën
Home

Soestdijk natuurlijk!

Terwijl in de voortuin van Paleis Soestdijk een getest gezelschap aan tafel van Omroep Max over Koningsdag keuvelde, protesteerden buiten de hekken een klein aantal sympathisanten van de Stichting Behoud het Borrebos. De natuurliefhebbers gaven uiting aan hun ongerustheid over de grootschalige plannen die de MeyerBergman Erfgoed Groep voornemens is te gaan realiseren voor en op het binnen het Natuurnetwerk Nederland gelegen Landgoed Paleis Soestdijk.

Voor het geval u de petitie niet heeft ondertekend dan wordt u van harte uitgenodigd dit alsnog te doen. Alvast dank!

Klik op de afbeelding voor ondertekening

Zie website RTV Utrecht en de Gooi & Eemlander

Categorieën
Home

Handen af van het Borrebos!

Teken de petitie!

Paleiseigenaar kondigt alternatief woningbouwplan aan!

Het Landgoed Paleis Soestdijk is in 2017 door de Staat der Nederlanden voor 1.7 miljoen euro verkocht aan de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG). De projectontwikkelaar heeft grootschalige plannen in petto voor het landgoed dat deel uitmaakt van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Veel planonderdelen zullen schadelijk uitpakken voor flora en fauna. Een aantal bezorgde natuurliefhebbers is de Stichting Behoud het Borrebos gestart. Een deel van dit eeuwenoude bosgebied wordt als ‘verdienmodel’ door de MBEG opgeofferd aan woningbouw. Dit moet voorkomen worden! Via de website, die steeds zal worden voorzien van relevante actuele informatie, houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen op en rond het Landgoed Paleis Soestdijk.

Een originele Fokke & Sukke!

Fokke & Sukke in de Baarnsche Courant

Categorieën
Home

Nieuw woningbouwplan voor het Borrebos

De Gooi en Eemlander meldt vandaag (14/4/’21) op zijn website dat de MeyerBergman Erfgoed Groep het woningbouwplan voor het Borrebos heeft aangepast. In plaats van 10 elk 15 meter hoge appartementenflats met 80 woningen verdeeld gebouwd op het voormalige marechausseeterrein en een deel van het ten noorden daarvan gelegen bosgebied, voorziet het nieuwe plan in de bouw van 98 woningen voornamelijk gebouwd op het oude kazerneterrein. De nieuwe gebouwen blijven 15 meter hoog, maar de totale bouwoppervlakte wordt met 24% teruggebracht. Uiteindelijk wordt er ‘slechts’ 0,3 ha elders te compenseren bosgebied gekapt. 

Categorieën
Home

Flyeractie Borrebos

Zaterdag 10 april 2021. Terwijl het landgoed Groeneveld druk werd bezocht door enkele honderden ‘vrijheidsstrijders’ tegen de coronamaatregelen, deelden natuurliefhebbers met in achtneming van de 1.5 mtr. afstandsregel flyers uit bij de ingang van het Borrebos. Als steeds veel sympathie ontmoet voor de actie, maar het moet gezegd ook een enkele pro-woningbouw reactie: “Je moet toch ergens wonen”. De petitieteller nadert ondertussen het streefgetal van 5.000 ondertekenaars. Een mooie vuist tegen de megalomane plannen die de MeyerBergman Erfgoed Groep in petto heeft voor het Landgoed Paleis Soestdijk!


Categorieën
Home

Zaterdag 10 april flyeren in het Borrebos

Elke tweede zaterdag van de maand delen liefhebbers van het Borrebos flyers uit aan bosbezoekers en leggen ze desgevraagd uit waarom de woningbouwplannen die de MeyerBergman Erfgoed Groep in petto heeft voor het voormalige marechausseeterrein niet passen binnen het kwetsbare bosgebied (NNN). Zaterdag 10 april 2021 wordt er geflyerd van 10.30 tot 16.00 uur. Bent u met ons van mening dat de plannen die de projectontwikkelaar voorheeft met het Landgoed Paleis Soestdijk teken dan de petitie:

Klik op de afbeelding (stand 6 april 2021)

Categorieën
Home

Flyeractie 20 maart 2021

Zaterdag 20 maart is er door tegenstanders van de grootschalige plannen die de MeyerBergman Erfgoed Groep voorheeft met het Landgoed Paleis Soestdijk geflyerd bij de ingang van het bedreigde Borrebos. Naast een enkele negatieve reactie vooral veel sympathie ontmoet. De eerstvolgende flyeractie staat in de agenda voor as. zaterdag 10 april.