Categorieën
Home

Tegenstemmer Bestemmingsplan Paleis Soestdijk nu verantwoordelijk wethouder

In een persbericht d.d. 15 januari 2024 laat het college van burgemeester & wethouders van de gemeente Baarn weten dat men bezig is met het in kaart brengen van mogelijke vervolgstappen in het dossier Paleis Soestdijk. Dat is nodig nu de Raad van State het twee jaar geleden geaccordeerde bestemmingsplan voor het landgoed heeft vernietigd. Daarbij laat het college weten dat het doel van de gemeente onveranderd blijft: ‘het ensemble van paleis, park en bos is van grote cultuurhistorische waar en een passende oplossing is noodzakelijk voor een duurzame instandstandhouding’.

Natuurlijk zal er ook worden gekeken naar wat de impact is van de uitspraak van de Raad van State in relatie tot de Wet Natuurbescherming. Wat dit betreft kan het vandaag door het gemeentebestuur ontvangen naslagwerk ‘We zagen de tak af waarop wij zitten’ een handige gids zijn. 

Opvallend is nog dat het vervolg van dossier Paleis Soestdijk niet langer in handen ligt van VoorBaarn-wethouder Mark Veldhuizen, wiens partij behoorde tot de grootste voorstanders van de afgewezen plannen van de MeyerBergman Erfgoed Groep. Het dossier ligt nu op het bureau van zijn PvdA-collega Mark Eijbaard. Als fractievoorzitter stemde Eijbaard in februari 2022 weloverwogen tegen het bestemmingsplan. We zullen zien hoe dat in het vervolg van het proces zal uitpakken.

Voor zijn fractie is het dossier Paleis Soestdijk, gelet op deze in het coalitieakkoord opgenomen regel ‘als de procedure geheel moet worden overgedaan, ontstaat een nieuwe situatie en zijn de coalitiepartijen vrij om hierover te zijner tijd in de gemeenteraad hun eigen afwegingen te maken’, een vrije kwestie. Het is de vraag hoe de huidige PvdA-raadsleden na het vonnis van de Raad van State aankijken tegen de voor komende zomer aangekondigde Royal Park Live-concerten in de voortuin van het paleis.