Categorieën
Home

Schrap Royal Park Live

De gemeente Baarn doet er goed aan om in afwachting van het vervolg van de herbestemming van het Landgoed Paleis Soestdijk in elk geval de Royal Park Live-concerten in de voortuin van Paleis Soestdijk te schrappen. Voor het nu verantwoordelijk college van B&W, waar twee wethouders van PvdA en GroenLinks deel van uitmaken, zou dat een logische stap moeten zijn. Beide gemeenteraadsfracties stemden immers in februari 2022 tegen het Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk en in het huidige coalitie-akkoord wordt de herbestemming van het landgoed een vrije kwestie genoemd.

In de uitspraak van de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State wordt aangegeven dat de gevolgen van de verkeersstromen bij evenementen niet deugdelijk zijn onderzocht. Daarbij zeggen de Staatsraden over het gebruik van de paleistuin voor grote evenementen, dat niet uitgesloten kan worden dat die zorgen voor afname van rust in het gebied dat deel uitmaakt van het Natuurnetwerk Nederland (NNN): “Deze activiteiten kunnen dus leiden tot een aantasting van het NNN, zonder dat voor die aantasting is zeker gesteld dat maatregelen worden genomen. Gelet op artikel 6.6 van de IOV (Interim Omgevingsverordening provincie Utrecht) en de toelichting daarop, had dat naar het oordeel van de Afdeling wel in het plan moeten worden geregeld.”

Mocht het gemeentebestuur bezwijken onder de druk van de MeyerBergman Erfgoed Groep en andere voorstanders van de concerten en besluiten de concerten toch te vergunnen, dan zal Behoud het Borrebos niet schromen daar desnoods via een gang naar de rechter bezwaar tegen aan te tekenen.

Website Gooi en Eemlander, 18 februari 2024