Categorieën
Home

Onrechtmatige staatssteun?

Donderochtend 7 maart 2024, aanvang 09.00 uur, behandelt de afdeling bestuursrecht van de Rechtbank Midden-Nederland het een jaar geleden ingediende beroep tegen de weigering van het Rijksvastgoedbedrijf i.c. de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de in 2017 getaxeerde marktwaarde van het Landgoed Paleis Soestdijk openbaar te maken. Over het hoe en waarom van het beroep leest u: Onrechtmatige staatssteun?