Categorieën
Home

Betonnen fietspad door kwetsbaar natuurgebied gedekt door de overheid

Bovenstaande afbeelding van de kadastrale kaart van het bosgebied rond het Landgoed Paleis Soestdijk laat de sinds 11 februari 2022 bestaande nieuwe eigendom/erfpacht-verhoudingen zien van de stroken bosgrond die benut worden voor de aanleg het aan te leggen 3 meter brede betonnen fietspad. De grove aantastingen van het bosgebied moeten dan ook volledig op het conto van de gemeente Baarn worden geschreven. 

Op het door de stichting bij de RUD gevraagde handhavingsverzoek is nog geen actie gevolgd. Het is de vraag of men tot zoiets zal besluiten. Als het om aantasting van de natuur gaat spannen overheden en daaraan relateerde instanties maar al te vaak samen. Het vellen van de bomen en de destructieve grondwerkzaamheden voor de aanleg van een betonnen fietspad in de beschermde bosgebieden (NNN) op en rond het Landgoed Paleis Soestdijk zal ongetwijfeld gedekt zijn door diverse ontheffingen en vergunningen.

Dat een en ander zich vooral heeft afgespeeld onder de pet van het Baarnse college van burgemeester & wethouders zal ongetwijfeld te maken hebben met het feit dat vorige maand het definitieve Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk is behandeld door de gemeenteraad. Ook met het oog op de verkiezingen eerder deze maand wilde men vast en zeker reuring over dit onderwerp vermijden. De lokale PvdA heeft inmiddels vragen gesteld aan het college van Burgemeester. We zijn benieuwd hoe de Baarnse politiek dit verder op gaat pakken. Ondertussen hebben de harvester en graafmachine hun werk gedaan en is de natuur ter plekke volledig vernield…

Lees ook: Hoe betrouwbaar is de overheid? Niet dus!

Dit schrijft de Gooi en Eemlander