Categorieën
Home

De kogel is door de kerk

Blijkens een nieuwsbericht op de website van de gemeente Baarn heeft het college van burgemeester en wethouders besloten tegemoet te komen aan de wens van de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG) en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) het voormalige kazerneterrein van de Koninklijke Marechaussee langduriger in te zetten als opvanglocatie voor asielzoekers. Hierbij wordt zelfs verkoop van de locatie aan het COA niet uitgesloten. Lees verder