Categorieën
Home

Het is de vraag of de natuur kan rekenen op de politiek…

J.l. zaterdag 9 april organiseerde Behoud het Borrebos een schouw in de Vuursche bossen op en rond het landgoed Paleis Soestdijk. Onder de deelnemers ook lokale vertegenwoordigers van GroenLinks en D66. Zij wekten de indruk net als de andere deelnemers aan de schouw zeer onder de indruk te zijn van het destructieve resultaat van de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van een fietsverbinding tussen Soest en Hilversum. Beter dan de beelden vastgelegd in onderstaande collage kunnen de vernielingen van het bosgebied niet worden belicht…

Het egalisatie-kwaad is inmiddels geschied. Of de gemeente bij dit proces vigerende natuurregels heeft gevolgd is nog de vraag. Behoud het Borrebos heeft inmiddels een advocaat in de arm genomen teneinde dit nader te onderzoeken. Het is zaak dat de gemeente snel voor de dag komt met documenten als een omgevingsvergunning en daaraan hangende vergunningen en/of ontheffingen. De eerste vragen die wij daarover stelden dateren van jl. 28 maart. Op 11 en 13 april zijn er herinneringen gestuurd naar de gemeente. Je zou toch mogen verwachten dat de gemeente bij zo’n belangrijk onderwerp snel zou handelen…

Betonnen fietspaden passen niet in natuurgebieden

Los van dit alles is het zaak dat er in elk geval wordt voorkomen dat de fietsverbinding wordt voorzien van een drie meter breed betonnen wegdek. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor de lokale politiek. De PvdA heeft ondertussen schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de gevolgde procedure. Van D66 vernamen wij dat men ook daar vooral geïnteresseerd is in die procedure. Alvorens zich verder uit te spreken over de wijze waarop de fietsverbinding is/wordt aangelegd wachten de sociaal liberalen de beantwoording af van de PvdA-vragen. Wat GroenLinks betreft is het de vraag of men daar de natuurbescherming zal laten prevaleren boven een iets kortere fietsroute van Soest naar Hilversum. Graag verwijzen wij de gemeenteraadsfracties naar een column in dagblad Trouw van ecoloog en universitair hoofddocent in Wageningen Patrick Jansen. 

Voor de complete column klikt u de afbeelding aan

Mocht het onverhoopt zo zijn dat het college hier niet wordt teruggefloten door de gemeenteraad, dan hoopt Behoud het Borrebos het tij alsnog via een juridische procedure te kunnen keren. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen laat dit dan weten middels een e-mailbericht:  

behoudhetborrebos@gmail.com

Zie ook: Bedenk een nieuw fietstracé