Categorieën
Home

Alternatieve opvanglocatie amv’s

In 1948 verleende koningin Wilhelmina in een erfpachtovereenkomst toestemming aan de Staat een deel van het Borrebos in te richten als kazerneterrein ten dienste van de Koninklijke Marechaussee of enig ander onderdeel van de Rijkspolitie. Een en ander onder de voorwaarde dat bij het eindigen van het erfpachtrecht het kazerneterrein in de oorspronkelijke staat moet worden teruggebracht. In 1986 is die bepaling herbevestigd door haar dochter Juliana. Zoals wel vaker het geval met dit soort oude voorwaarden is ook aan deze bepaling geen gevolg gegeven. Het hele verhaal

Categorieën
Home

Nog even dit

Laat er geen misverstand over bestaan, Behoud het Borrebos is verheugd dat de restauratie van Paleis Soestdijk na komende zomer haar beslag krijgt. Dat daartoe als kostendrager van de bouw van een woonwijk in het Borrebos wordt afgezien bewijst ons standpunt dat het ook zonder kan.

Lees: Enkele kanttekeningen bij een paleisverhaal

Categorieën
Home

Made by Holland van de baan!

De Baarnsche Courant (BC) meldt vandaag (15/3) dat de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG) geen aanvraag zal indienen voor een voor nieuw bestemmingsplan (nu omgevingsplan) voor het Landgoed Paleis Soestdijk. Dat betekent dat de bouw van een hotel tegenover het paleis, de bouw van een auditorium achter het paleis en het optrekken van een woonwijk in het naast het paleispark gelegen Borrebos van de baan zijn.

Al eerder maakte de paleiseigenaar bekend na de zomer te zullen starten met de renovatie van het paleisgebouw. Ondertussen zal de focus komen te liggen op de verhuur van het paleis en de gebouwen aan de andere kant van de Amsterdamsestraatweg. Ook het verdienmodel Royal Park Live blijft wat de MBEG in stand. Dat laatste valt echter bezien. Met het door de Raad van State vernietigde bestemmingsplan in de hand zal ook Behoud het Borrebos daartoe door de burgemeester van Baarn afgegeven vergunningen kritisch tegen het licht houden.

Gooi en Eemlander 16 maart 2024

Categorieën
Home

Zelfreflectie komt niet voor in het lexion van de raad

Gisteravond, 13 maart 2024, besprak de Baarnse gemeenteraad aan de hand van dit memo tijdens een ‘debatraad’ de situatie die is ontstaan na het door de Raad van State vernietigde bestemmingsplan voor het Landgoed Paleis Soestdijk. Hier leest u er meer over

Categorieën
Home

MBEG kondigt restauratie Paleis Soestdijk aan

Begin vorige maand riepen wij in het bericht ‘Handen uit de mouwen MBEG!’ de MeyerBergman Erfgoed Groep op direct te starten met al het noodzakelijke onderhoud c.q. de restauratie van het paleis. We gaven daarbij aan dat het aan de portemonnee van de projectontwikkelaar niet hoefde te liggen en dat eigenaren van monumentaal erfgoed vanuit de Erfgoedwet van doen hebben met een instandhoudingsplicht. 

Van een melding onzerzijds bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed hoeft het blijkens een bericht op de website van Trouw niet te komen. Paleiseigenaresse Maya Meijer-Bergmans laat daarin weten, dat er na komende zomer gestart zal worden met de restauratie van het paleis. Stap voor stap, maar toch.

Voor de bekostiging van de noodzakelijke en verplichte opknapbeurt worden niet alleen subsidiebronnen aangeboord. Zo zal het paleis worden verhuurd en trekt de paleisvrouwe ook haar eigen portemonnee. Wellicht kan er ook een deel van het geld dat de MBEG verdient aan de lucratieve opvang van 90 minderjarige vluchtelingen in de voormalige marechausseekazerne aan worden besteed.

Klik de afbeelding aan

Het moet weer een ‘kek’ paleis worden

Categorieën
Home

Podcast marktwaarde Paleis Soestdijk

Er staat een nieuwe podcast voor u klaar:

Waarom houdt demissionair-minister Hugo de Jonge de marktwaarde van Paleis Soestdijk onder de pet?

Categorieën
Home

Beatrix gaf toestemming woningbouw Borrebos

Het blauw bloed gezinde tijdschrift Vorsten komt deze week met de onthulling dat het Beatrix was die groen licht gaf voor woningbouw in het Borrebos. Dit staat te lezen in een onder de titel ‘De warme band van de zussen van Paleis Soestdijk’ geschreven publicatie. Daarin wordt kond gedaan van onenigheid tussen de voormalige paleisbewoonsters Beatrix, Irene en Margriet over de bouw van woningen in het ‘hun geliefde Borrebos’.

Het orgaan voor royaltyliefhebbers schrijft dat Irene en Beatrix in die discussie lijnrecht tegenover elkaar stonden. De eerste, door de redactie van Vorsten getypeerd als ‘zweverige bomenfluisteraar’, sprak zich in niet mis te verstane bewoordingen uit tegen de bouw van woningen in het Borrebos en pleitte samen met haar zus Margriet voor het zoveel mogelijk teruggeven van het voormalige kazerneterrein van de marechaussee aan de natuur. Vorsten gebruikt hierbij ten onrechte de woorden ‘zoveel mogelijk’, de prinsessen betoogden immers dat het totale kazerneterrein ontmanteld moest worden voor de natuur. Opmerkelijker is echter de onthulling dat het Beatrix was die toestemming gaf voor woningbouw in het Borrebos. De sympathie van de voormalige vorstin voor haar goede bekende en buurvrouw Maya Meijer-Bergmans oversteeg kennelijk die van haar liefde voor de natuur…

Het briefje van Irene:

(Voor achtergrondinformatie klikt u het briefje aan)

Irene en Margriet geschokt over kappen bos bij Soestdijk

Categorieën
Home

Geen gelijke monniken, gelijke kappen bij Rijksvastgoedbedrijf

Vandaag, 7 maart 2024, diende voor de bestuursrechter van de Rechtbank Midden-Nederland de beroepszaak inzake het geheimhouden van de marktwaarde van het Landgoed Paleis Soestdijk. Het Rijksvastgoedbedrijf gaf in 2017 aan bureau Ecorys opdracht de marktwaarde vast te stellen en weigert ondanks diverse verzoeken het taxatiebedrag publiek te maken. Een verslag(je) van de zitting leest u hier.

Categorieën
Home

Betonnen fietstracé definitief schrappen!

Nu verantwoordelijk wethouder Eijbaard (PvdA) heeft aangekondigd binnenkort met een raadsvoorstel te komen om de twee jaar geleden geschrapte aanleg van een betonnen fietstracé door de Vuursche bossen alsnog aan te leggen, is het tijd de messen opnieuw te slijpen! Voor Behoud het Borrebos is de overbodige fietsroute van Soest naar Hilversum door beschermd bosgebied onbespreekbaar.

Lees: Over een nog steeds ongewenst betonnen fietstracé

Categorieën
Home

Onrechtmatige staatssteun?

Donderochtend 7 maart 2024, aanvang 09.00 uur, behandelt de afdeling bestuursrecht van de Rechtbank Midden-Nederland het een jaar geleden ingediende beroep tegen de weigering van het Rijksvastgoedbedrijf i.c. de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de in 2017 getaxeerde marktwaarde van het Landgoed Paleis Soestdijk openbaar te maken. Over het hoe en waarom van het beroep leest u: Onrechtmatige staatssteun?