Categorieën
Home

“Hoe kwam je op het idiote idee Paleis Soestdijk te kopen?”

Ook de Baarnsche Courant haakt maar wat graag in op de door de verongelijkte mevrouw Meijer-Bergmans in gang gezette publiciteitsgolf ten faveure van haar Paleis Soestdijk. Klakkeloos wordt haar sneue verhaal afgedrukt, over de Afdeling bestuursrechtspraak van de raad Raad van State die 85 procent van de tegen het bestemmingsplan voor haar landgoed ingebrachte bezwaren niet heeft gehonoreerd. Er mag vanuit gegaan worden dat de redactie van de Baarnse nieuwsbode het bestemmingsplan nauwkeurig heeft bestudeerd. Het is dan ook verbazend dat de krant de paleisvrouwe weg laat komen met dit soort onzinuitspraken. Het zij nog maar eens gezegd, dat de totale vernietiging van het bestemmingsplan steunde op een aantal forse gebreken dat het plan kenmerkte. Zie wat de hoogste bestuursrechter van ons land daar zelf over meldt op zijn website.

In het Paardenmiddel verwijst de krant naar podcastmakers die stuk voor stuk onder de indruk zijn van het paleis. Er wordt hier ongetwijfeld gedoeld op een podcast van Royal Tea-deskundigen Odilia de Ranitz en Rick Evers. Ja, wat zullen we ervan zeggen, enfin, kijkt u zelf maar…

De video start bij minuut 46.20
Categorieën
Home

Royal Park Live 2024

Behoud het Borrebos heeft kennis genomen van de inhoud van de door het college van burgemeester en wethouders afgegeven evenementenvergunningen voor Royal Park Live 2024. De daaraan ten grondslag liggende natuurtoets van het Advies- en ingenieursbureau Tauw voldoet zoals te verwachten van a tot z aan de wens van de organisator van het 10-daagse evenement, Agents After All.

Lees ons verhaal His Masters Voice

Categorieën
Home

Over deugen gesproken…

Daartoe uitgenodigd door deugpoliticus Rik van Hardeveld (CDA) sprak de Baarnse gemeenteraad zich woensdagavond 22 mei 2024 unaniem uit voor een derde verlenging van de opvang van jonge asielzoekers op het voormalige KMar-terrein in het Borrebos. Die boodschap zal met instemming zijn ontvangen door de MeyerBergman Erfgoed Groep. Die kan als eigenaar van de locatie straks een kleine 2.5 miljoen euro per jaar tegemoet zien van het COA.

Lees hier verder

Categorieën
Home

Opvang oké, maar niet in mijn achterbos svp

Binnenkort neemt het Baarnse gemeentebestuur een besluit over het opnieuw verlengen van de termijn de in het Borrebos gelegen voormalige KMAR-locatie te gebruiken als opvanglocatie voor alleenstaande minderjarige asielzoekers (amv’s). Was er in 2022 sprake van opvang van 52 amv’s voor de duur van één jaar, een jaar later is die termijn met nog eens een jaar verlengd. Nu voor 90 amv’s. Momenteel ligt er een plan klaar dat de opvang van 152 amv’s op het voormalige kazerneterrein voor nog langere duur mogelijk moet maken.

Leest u verder

Categorieën
Home

Royal Park Live 2024

Al weken geleden is de editie 2024 van Royal Park Live door het organiserende bureau Agent After All aangekondigd voor de periode van 4 tot 14 juli. Een vergunning voor het evenement is nog niet afgegeven door de gemeente Baarn, althans nog niet gepubliceerd (Zie aanvulling onder dit bericht). Dit terwijl de organisator van het evenement allang van de gemeente moet hebben vernomen dat het 10-daagse evenement in de paleistuin van Paleis Soestdijk zal worden vergund.

Categorieën
Home

Nog maar eens uitgelegd…

In de Baarnsche Courant van 13 mei plaatst een lezer vraagtekens bij de relevantie van de getaxeerde marktwaarde van Paleis Soestdijk. In zijn briefje verwijst hij naar oude vervallen Franse kastelen die voor één euro van de hand gaan. Onderstaande reactie gestuurd naar de krant en nog maar eens aangegeven waarom de marktwaarde wél degelijk van belang is.

Aanvulling

Meneer Bakker kon het niet laten te reageren op de reactie op zijn brief van jl. 13 mei. In zijn nieuwe briefje weet hij opnieuw geen spijkers met koppen raak te slaan. Dat hij moge zwelgen in zijn eigen gelijk…

Categorieën
Home

Oud nieuws in nieuwe verpakking…

Categorieën
Home

Een rare rekensom…

In de editie van woensdag 8 mei 2024 komt de Baarnsche Courant met het oude nieuws dat de Staat der Nederlanden in 1970 Paleis Soestdijk voor 4.2 miljoen gulden kocht van koningin Juliana en Prins Bernhard. Omgerekend naar nu zou dat in euro’s betekenen een bedrag van 11.198.158,28. In het artikel verwijst de krant naar de procedure die is aangespannen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State teneinde de in 2017 getaxeerde marktwaarde van het gehele complex Paleis Soestdijk op tafel te krijgen. U leest daar hier meer over: Opnieuw naar de Kneuterdijk

Categorieën
Home

Opnieuw naar de Kneuterdijk

Op 27 maart 2024 oordeelde de bestuursrechter van de Rechtbank Midden-Nederland het tegen de weigering van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingediende beroep de in 2017 getaxeerde marktwaarde van het Landgoed Paleis Soestdijk niet openbaar te maken gegrond.

Categorieën
Home

Behoud het Borrebos doet niet aan armpje drukken

Je kon erop wachten, de oppositie van Behoud het Borrebos tegen langduriger opvang van alleenstaande minderjarige asielzoekers op het in het Borrebos gelegen voormalige kazerneterrein van de marechaussee en de suggestie de in het Bosje van IJsendijk voormalige Meanderziekenhuislocatie voor dit doel in te zetten ontmoet de nodige bezwaren.