Categorieën
Home

College reageert alsnog op standpunt opvang amv’s in het Borrebos

Het Baarnse college van burgemeester en wethouders heeft alsnog gereageerd op de brief van Behoud het Borrebos van jongstleden 18 maart. Daarin zijn de bezwaren uiteen gezet tegen het langdurig(er) gebruik van het voormalige in het Borrebos gelegen kazerneterrein van de Koninklijke Marechaussee als opvanglocatie voor jeugdige asielzoekers. In zijn brief van 3 juli 2024 laat het college kort gezegd weten tevreden te zijn met de huidige opvang op het voormalige kazerneterrein. Voor meer leest u het bericht: College zwicht voor NIMBY