Categorieën
Home

Protest Royal Park Live = Stellingname voor de natuur

Vandaag, maandag 1 juli 2024, vond in het gemeentehuis van Baarn de hoorzitting plaats van de Adviescommissie Bezwaarschriften aangaande tegen de editie Royal Park Live 2024 ingediende bezwaren.

In de bijdrage Natuurbeleid zit biodiversiteit in de weg is al uiteengezet dat protesteren tegen dit soort aantastingen van de natuur op het binnen het Natuurnetwerk Nederland gelegen landgoed Paleis Soestdijk zinloos is. De vandaag afgelegde verklaring moet dan ook vooral gezien worden als een stellingname voor de natuur. Op de aan de commissie gestelde vraag welke oplossing zij in gedachten heeft om een einde te maken aan de ingebrachte bezwaren, kwam zoals te verwachten geen bevredigend antwoord…