Categorieën
Home

Het Borrebos, de rust zelve…

Zaterdag 28 augustus vond onder de vlag van de Stichting Behoud het Borrebos de laatste flyerdag  plaats in het bij Paleis Soestdijk gelegen Borrebos. Opnieuw ontmoetten de actievoerende natuurliefhebbers en tegenstanders van de groteske plannen van de MeyerBergman Erfgoed Groep vooral veel sympathie bij de bosbezoekers. Die zijn vooral onder de indruk van de rust die het bosgebied uitstraalt. Opvallend genoeg komt dit element niet terug in de stukken die het Ontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk vergezellen. Sterker nog, in het ontwerpbestemmingsplan wordt een volstrekt vals beeld geschetst van het bosgebied dat paleis Soestdijk omringt. Zo wordt gemeld dat het bosgebied gekenmerkt wordt door een zeer beperkte rust: ‘In de huidige situatie worden deze bossen intensief gebruikt door recreanten, hoofdzakelijk wandelaars, loslopende honden en mountainbikers.’ Het past bij de strategie van de projectontwikkelaar die om zijn plannen er doorgedrukt te krijgen niet schuwt de realiteit geweld aan te doen. 

Het is een drukke bedoening in het Borrebos…

Volgende week start de behandeling van het Ontwerpbestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk. De stichting zal as. 8 september gebruikmaken van haar inspraakrecht om in het kort de bezwaren tegen de plannen van de projectontwikkelaar nog eens voor het voetlicht te brengen. En dan is het afwachten hoe de gemeenteraad over de toekomst van het paleis en zijn landgoed zal besluiten. In het kader van hoor en wederhoor verwijzen wij u om zicht te krijgen op de in dat kamp heersende opinies gemakshalve naar de website van VoorBaarn, een van de grootste voorstanders van de paleisplannen.

Vanzelfsprekend zullen wij de zes raadsbijeenkomsten die volgende maand plaatsvinden nauwgezet volgen en u via deze website op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Één reactie op “Het Borrebos, de rust zelve…”

In Amsterdam is er bij grote hotels sprake een bezettingsgraad tot onder 10%. De verwachting is niet gunstig, zakelijke bezoekers en congresgangers zullen niet terug keren
Als er op de Parade een hotel zou komen met 120 kamers, zullen die misschien bezet worden tijdens evenementen, maar voor de rest zal de bezettingsgraad minimaal zijn. 60 Hotelkamers zouden gezien de verwachting een reëlere optie zijn.

Reacties zijn gesloten.