Categorieën
Home

Waarom geen verharding met schelpen?

Betonnen fietspaden horen niet thuis in kwetsbare natuurgebieden en dus ook niet in de beschermde bosgebieden van de Vuursche. Alle respect voor gebruikers van scootmobielen en anderen die moeilijk ter been zijn, maar de bereikbaarheid van natuurgebieden mag niet ten koste gaan van de daar aanwezige natuur. Waarom voor de recreatieve fietsverbinding een aantal al bestaande bospaden niet verhard met schelpen? Toegegeven, aan het gebruik van schelpen kleeft ook een aantal nadelen. Die staan echter in geen verhouding tot de natuurschade die veroorzaakt wordt door beton. Komt nog bij dat ook de veiligheid van fietsers ermee gediend is. De gemeente Baarn laat immers milieubewust weten, dat er bij winterse gladheid niet gestrooid gaat worden op het betonnen fietstracé. Ziet u het voor zich, het gebruik van het betonnen fietspad met daarop een dun laagje sneeuw of ijzel? Of zou het gemeentebestuur van Baarn dan alsnog besluiten de strooiwagen op pad te laten gaan? Kortom de nadelen van beton in de natuur wegen zo zwaar dat er vanaf moet worden gezien. Bijkomend voordeel zou nog zijn geweest, dat de gemeente de kleine €50.000 die ze betaalde aan de MeyerBergman Erfgoed Groep in eigen zak had kunnen houden.

Categorieën
Home

Betonnen fietspad door kwetsbaar natuurgebied gedekt door de overheid

Bovenstaande afbeelding van de kadastrale kaart van het bosgebied rond het Landgoed Paleis Soestdijk laat de sinds 11 februari 2022 bestaande nieuwe eigendom/erfpacht-verhoudingen zien van de stroken bosgrond die benut worden voor de aanleg het aan te leggen 3 meter brede betonnen fietspad. De grove aantastingen van het bosgebied moeten dan ook volledig op het conto van de gemeente Baarn worden geschreven. 

Categorieën
Home

Over een onbetrouwbare overheid

Moesten wij vorige week melden dat een graafmachine vernietigend heeft huisgehouden in de bossen bij Paleis Soestdijk, in de afgelopen dagen was er sprake van een nog grotere kaalslag. Nu in een tot voor kort ongerept bosgebied van Staatsbosbeheer. En dat alles voor de aanleg van een volstrekt overbodig betonnen fietspad in het NNN-bosgebied.

Zie: Hoe betrouwbaar is de overheid? NIET dus!

Categorieën
Home

Handhavingsverzoek

Om te voorkomen dat er meer werk wordt verzet in het NNN-bosgebied langs het Landgoed Paleis Soestdijk is er vandaag (28 maart 2022) door de Stichting Behoud het Borrebos een handhavingsverzoek gestuurd naar de RUD. Niet alleen vanwege de natuurvernietiging die daar momenteel plaatsvindt, maar ook met het oog op het broedseizoen.

Categorieën
Home

Gemeente koopt in het geniep grond Landgoed Paleis Soestdijk

In het geniep kocht de gemeente Baarn onlangs een honderden meters lange strook bosgrond van de MeyerBergman Erfgoed Groep. Daarmee heeft de projectontwikkelaar zijn eerste winst geïncasseerd. Een bulldozer bereidt ondertussen in opdracht van de gemeente niets ontziend de aanleg van een betonnen fietspad voor. Een ecologische ramp voor het NNN-bosgebied. U leest er hier meer over.

Categorieën
Home

VVD-wethouder blikt tevreden terug…

VVD-wethouder Erwin Jansma zegt binnenkort de gemeente Baarn vaarwel. Hij blikt tevreden terug op het belangrijkste door hem behandelde dossier: Landgoed Paleis Soestdijk. In een tweetal ‘kristische’ interviews zegt hij er meer over…

Categorieën
Home

Over een voorjaarswandeling langs het Paleis Soestdijk-bos

Vandaag, 22 maart 2022, was het heerlijk wandelen langs het paleisbos. En schrikken! U leest erover op:

Over letterzetters en bosraggers…

Categorieën
Home

Stem voor de natuur!

Op 14, 15 en 16 maart kunt u uw stem uitbrengen voor een nieuwe gemeenteraad. Het zal u niet verbazen dat de stichting Behoud het Borrebos de inwoners van Baarn adviseert te stemmen op een partij die verantwoord natuurbeheer hoog in haar vaandel heeft staan. Dat maakt de keuze er in Baarn erg gemakkelijk op! Waar partijen als de VVD, D66, CDA, VoorBaarn en ChristenUnie bewezen hebben reuring te verkiezen boven natuur blijven er twee partijen over die uw stem waard zijn:

Categorieën
Home

Van de voorzitter…

De gemeenteraad van Baarn is op woensdagavond 23 februari 2022 akkoord gegaan met het Bestemmingsplan Landgoed Paleis Soestdijk. Als fractievoorzitter van de Baarnse Onafhankelijke Partij sprak ik mij opnieuw uit tegen de natuurvijandige plannen die de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG) in petto heeft voor het binnen het Natuurnetwerk Nederland gelegen landgoed. Op voorhand stond echter al vast dat de meerderheid van de raad opnieuw doof zou zijn voor welk oppositioneel geluid dan ook.

Mijn rol als gemeenteraadslid is inmiddels uitgespeeld. Echter, met andere verontruste natuurliefhebbers zal ik mij als voorzitter van Behoud het Borrebos blijven verzetten tegen de bouw van een woonwijk in het Borrebos, de komst van een groot hotel aan de rand van het Baarnse Bos en de andere bedreigingen die het landgoed te wachten staan als het zal verworden tot een evenemententerrein. Daartoe zal onder andere een procedure bij de Raad van State in gang worden gezet. Die weg wordt ingezet door het aanvragen van een Voorlopige voorziening. Daarmee wordt voorkomen dat de MBEG van start kan gaan met onomkeerbare voorbereidende werkzaamheden op het landgoed.

Via deze website blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen op het Landgoed Paleis Soestdijk. U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Daartoe volstaat een e-mail naar het adres behoudhetborrebos@gmail.com

Klik de afbeelding aan
Categorieën
Home

Over een stuitend Oog op een late zondagavond

Paleiseigenaresse Maya Meijer-Bergmans was zondagavond 20 februari 2022 te gast in het NPO-programma Met het Oog op Morgen. Ze kreeg alle gelegenheid om zonder enig spoortje van tegenwind te spreken over haar plannen voor Paleis Soestdijk. Zelden een journalist zo meegaand aan het woord gehoord. Het meest treurig was wel het warme woord van troost dat Mieke van der Weij meegaf aan de paleiseigenaresse: “Misschien valt het nog mee, misschien dat Behoud het Borrebos en de Parel van Baarn denken, nou ja, dit is misschien toch de best mogelijke oplossing, laten we dat niet vergeten, dat ze tot inkeer komen.” 

Lees erover op de pagina:

Oog bewijst paleiseigenaresse lippendienst